Zakres obowiązków notariusza

Notariusz ma przed sobą bardzo odpowiedzialne zadanie, ponieważ na jego barkach spoczywa sprawdzenie oraz przygotowanie niezwykle ważnych dokumentów. Wszystkie te czynności określane są mianem czynności notarialnych.

Uprawnienia notariusza

To czy dana osoba może pełnić funkcję notariusza zależy od tego, czy otrzyma ona prawo wykonywania zawodu notariusza. By tak się stało Minister Sprawiedliwości musi pozytywnie rozpatrzyć dany wniosek, po czym powołać dana osobę na stanowisko notariusza, wyznaczając tym samy odpowiednią siedzibę kancelarii notarialnej. Procedura ta wymaga wcześniejszego spełnienia odpowiednich wymagań jakie ciążą na osobie starającej się o pełnienie zawodu notariusza. Konieczne jest również przedłożenie odpowiedniej dokumentacji (odgórnie wymaganej przez Ministerstwo). Później już tylko należy czekać na decyzję.

Główne obowiązki notariusza

Wśród wielu uprawnień jakie posiada notariusz, zwykle wymienia się najważniejsze z nich,. Wśród najczęściej podejmowanych czynności prawnych przez notariusza wymienia się : sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, a także sporządzanie różnego rodzaju poświadczeń. Co więcej notariusz doręcza oświadczenia, spisuje specjalne protokoły, a także, co ciekawe, sporządza protesty weksli i czeków i przyjmuje na przechowanie dokumenty (w tym pieniądze i papiery wartościowe). W zakresie obowiązków notariusza leży także przygotowywanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów. Na żądanie stron sporządza on także projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, sporządza też inne czynności które wynikają z odrębnych przepisów. Z wielu różnorodnych funkcji, jakie pełni notariusz nie można też zapominać o tym, że to właśnie onsporządza wypisy, odpisy i wyciągi z dokumentów, a także sporządza na żądanie stron; projekty aktów oświadczeń, umów, innych dokumentów. Tym samym współpracuje on z tłumaczami przysięgłymi w zakresie tłumaczenia przysięgłego dokumentów i bezpłatnie informuje w zakresie dokonywanej czynności. Co więcej, osoba ta dokonuje też czynności notarialnych (również poza siedziba Kancelarii), jeśli przemawia za tym specyficzny charakter czynności lub szczególne okoliczności mu towarzyszące.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here