Utrata i zaburzenia zmysłów węchu i smaku

W przedniej, środkowej i tylnej części głowy znajdują się trzy ośrodki mózgowe: Przedni – obejmuje życie rozumowe, a więc to, co można ogarnąć umysłem; tylny – określa talenty i zdolności dostosowania się do otoczenia; środkowy – obejmuje świat odczuć i jest odpowiedzialny za wszystkie zmysły: smak, węch, wzrok, słuch i dotyk.

Zaburzenia węchu – rodzaje

Najprostszym podziałem zaburzeń węchu (dysosmia) jest podział na zaburzenia powonienia ilościowe i jakościowe.

Do zaburzeń ilościowych zaliczamy:

1. anosmia czyli całkowity brak odczuwania zapachów, całkowita utrata węchu;

2. hiposmia – częściowa utrata powonienia;

3. hiperosmia to nadmierne odczuwanie zapachów tzn nadwrażliwość węchowa.

Do zaburzeń jakościowych węchu zaliczamy:

1. parosmia – pacjent odczuwa zapachy niezgodne z rzeczywistością np. zapach świeżych cytrusów jest odczuwany jako zgnilizna;

2. kakosmia to ciągłe bądź napadowe odczuwanie przykrego zapachu;

odczuwanie nieistniejących w rzeczywistości zapachów to tzw. omamy zapachowe czyli phantosomia, halucynacje węchowe są 3. często składową napadów padaczkowych;

Utrata i zaburzenia zmysłów węchu i smakuagnosomia czyli całkowita utrata zdolności rozpoznawania znajomych zapachów

Zaburzenia oraz utrata węchu – przyczyny

Do przyczyn utraty i pogorszenia węchu zaliczamy przyczyny zarówno neurologiczne jak i laryngologiczne. Najczęściej

1. utrata węchu (anosmia) lub osłabienie powonienia (hiposmia) spowodowane są przez:

2. zwężenia sklepienia węchowego i niedrożność nozdrzy tylnych (np. polipy nosa);

3. skrzywienie przegrody nosowej;

4. infekcje wirusowe i bakteryjne (najczęstsza przyczyna);

5. przewlekła lub ostra niedrożność zatok przynosowych na tle alergicznym;

6. stłuczenie podstawy czaszki;

7. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;

8. procesy nowotworowe łagodne i złośliwe (np. oponiak rynienki węchowej);

9. złamania blaszki sitowej z przerwaniem nitek węchowych;

10.tętniaki mózgu uciskające nerw węchowy;

11.cukrzyca;

12.choroba Alzheimera i choroba Parkinsona;

13.leki np. na nadciśnienie i padaczkę oraz niektóre antybiotyki;

14.niedobór witamin i składników mineralnych;

15.utrata węchu samoistna wynikająca z uszkodzenia nabłonka węchowego.

Zaburzenia i utrata węchu – leczenie

Podstawą leczenia zaburzenia powonienia jest leczenie choroby podstawowej i od tego zależy sposób leczenia. W przypadku guzów, polipów i innych zmian rozrostowych konieczne bywa przeprowadzenie operacji chirurgicznej w celu przywrócenia węchu, natomiast chorzy, którzy cierpią na brak węchu z powodu alergicznych chorób nosa pomocne bywa podawanie hydrokortyzonu (glikokortykosteroid) i leków przeciwhistaminowych. W stanach zapalnych skuteczne bywają antybiotyki. Korekcja skrzywienia przegrody nosa lub innej wady anatomicznej powodującej zatkanie nosa i upośledzenie powonienia również wymaga zabiegu chirurgicznego.

Zaburzenia smaku – przyczyny

Wśród najczęstszych stanów mogących prowadzić do zaburzeń odczuwania smaku wymienia się:

1. infekcje górnych dróg oddechowych i ucha środkowego;

2. przebycie radioterapii w obrębie głowy lub szyi;

3. skutki uboczne zażywania niektórych leków (np. antybiotyków, leków przeciwhistaminowych czy środków zmniejszających wydzielanie kwasu solnego);

4. urazy głowy;

5. zaniedbania higieniczne dotyczące jamy ustnej;

6. zaburzenia węchu;

7. powikłania zabiegów przeprowadzanych w obrębie nosa, uszu czy gardła;

8. utratę komórek odbierających bodźce smakowe, związaną z wiekiem;

9. stosowanie protez zębowych;

10.niedobory składników mineralnych (np. cynku);

11.zaburzenia hormonalne (np. cukrzycę, niedoczynność tarczycy czy hipogonadyzm);

12.zmiany hormonalne związane z ciążą;

13.stany zapalne języka;

14choroby neurologiczne (np. stwardnienie rozsiane).

Zaburzenia smaku – objawy i rodzaje

Zaburzenia smaku obejmują stany od częściowego upośledzenia odczuwania smaków (np. tylko smaku słonego czy słodkiego), aż do całkowitego zniesienia ich percepcji. Wyróżnia się z tego względu cztery główne grupy zaburzeń smaku:

1. aguesię – brak możliwości odczuwania smaków;

2. hypoguesię – częściowe osłabienie odczuwania smaków;

3. dysguesię – opaczne odbieranie bodźców smakowych (pacjent może odczuwać przykre smaki, np. metaliczny czy przypominający spaleniznę);

4. hiperguesię (wzmożone odczuwanie bodźców smakowych);

Warto wspomnieć o jeszcze innym możliwym zaburzeniu smaku, którym są omamy smakowe. Stanowią one problem z zakresu psychopatologii, a doświadczający ich pacjenci odczuwają jakiś smak przy braku bodźców smakowych. W przypadku omamów smakowych chorzy zwykle skarżą się na to, że odbierają oni jakieś nieprzyjemne doznania smakowe.

Zaburzenia smaku – leczenie

Terapia zaburzeń smaku bazuje przede wszystkim na opanowaniu przyczyny ich wystąpienia. W niektórych sytuacjach zmienione odbieranie bodźców smakowych stanowi sytuację przejściową – tak bywa np. w przypadku zapaleń dróg oddechowych, gdzie po ustąpieniu infekcji problem przemija. Jeżeli za zaburzenia smaku odpowiadają przyjmowane przez pacjenta leki, ich odstawienie może przynieść poprawę – należy tutaj jednak zdecydowanie podkreślić, że żadnych preparatów nie można odstawiać na własną rękę, wolno to uczynić dopiero po uzyskaniu zgody od lekarza.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here