Studentom nigdy nie było łatwo. Opłaty, które musi uiścić student są wysokie, podliczając podręczniki, kserokopie, utrzymanie, wyżywienie czy zakwaterowanie. Nie wszyscy studenci mogą liczyć na pomoc ze strony rodziców czy krewnych. Dlatego warto złożyć podanie o stypendium, lub zwyczajnie sobie na nie zapracować. Rodzaje stypendiów są różne. Każdy uniwersytet oferuje pomoc materialną dla osób z rodzin o niskim dochodzie (tzw. stypendium socjalne). Można również ubiegać się o stypendium naukowe, zdobywając wysoką średnią ocen lub sportowe, za zasługi w reprezentowaniu uniwersytetu w różnego rodzaju rozgrywkach czy turniejach. Na szczególną uwagę zasługują tu kierunki zamawiane – jeśli potrzeba specjalistów w danej dziedzinie, otwiera się dany kierunek i oferuje studentom wysoką miesięczną wypłatę za utrzymanie konkretnej średniej ocen. Stypendia są wspaniałą pomocą dla studentów, szczególnie tych którym wymagający program nauczania uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej.

http://www.kwiatyiprezenty.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here