Biznes jest kojarzony przede wszystkim z prowadzeniem działalności gospodarczej, a to z kolei nasuwa na myśl kolejne skojarzenia. Mówi się dla przykładu, że za biznes powinni zabierać się ludzie przedsiębiorczy. Generalnie rzecz biorąc, przedsiębiorczość to nieodzowny warunek osiągnięcia sukcesu w powyżej wspominanej działalności. Rozumieć ją należy jako cechę bądź też jako zespół cech. W ujęciu ekonomicznym przedsiębiorczość jest pojmowana inaczej aniżeli w powszechnym rozumieniu tego słowa. Mówi się tutaj o niej bowiem jako o formie pracy. Bardzo też często określana jest mianem czwartego czynnika produkcji. Ekonomiści mówią o przedsiębiorczości w ujęciu dwóch podstawowych wymiarów. Po pierwsze zatem jest to proces tworzenia zupełnie od podstaw czegoś zupełnie nowego. Po drugie jest to zaś zespół cech, za pomocą których opisać można pewne zachowania człowieka. ludzi przedsiębiorczych postrzega się jako pomysłowych, kreatywnych, pracowitych i energicznych nie mających problemów z organizowaniem pracy.

http://www.optimusplus.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here