Kierunki studiów w Warszawie

Polska to kraj ludzi uczących się. Na studiach wyższych różnego szczebla i rodzaju co rok studiuje ponad 1300 tysięcy osób. Są to zarówno świeżo upieczeni absolwenci szkół średnich tuż po maturze a także osoby uzupełniające swoje wykształcenie w późniejszym wieku.
Pierwsza polska wyższa uczelnie powstała z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku w Krakowie. Akademia Krakowska kształciła wyłącznie mężczyzn na trzech kierunkach. Dzisiaj spadkobierca tej uczelni Uniwersytet Jagielloński jest jedną z największych i najbardziej prestiżowych polskich szkół wyższych a całym kraju można studiować na 434 różnych uczelniach państwowych i niepaństwowych.
Najwięcej uczelni jest w stolicy, a więc jeśli chodzi o kierunki studiów Warszawa daje najwięcej możliwości wyboru. W trzynastu uczelniach publicznych oraz ponad pięćdziesięciu niepublicznych są niemal wszystkie kierunki studiów, jakie dostępne są w kraju. A na warszawskich uczelniach naukę pobiera ponad ćwierć miliona osób.
Najstarszą i największą uczelnią Warszawy jest Uniwersytet Warszawski. Obecnie jest tam prawie 50 tysięcy studentów oraz ponad siedem tysięcy pracowników. Można śmiało powiedzieć, że Uniwersytet Warszawski jest największą firmą, największym pracodawcą w stolicy. Według rankingu miesięcznika „Perspektywy” uczelnia zajmuje pierwsze miejsce w Polsce. Światowe rankingi plasują UW w pierwszej 400 uczelni. Nie jest to wynik rewelacyjny, ale jeszcze kilka lat temu polskich uczelni w ogóle nie było na listach rankingowych.
Na warszawskich uczelniach można podjąć studia na wszystkich stopniach. Pierwszy stopień to studia licencjackie lub inżynierskie. Trwające trzy lata lub trzy i pół roku studia są przygotowaniem do wykonywania zawodu. Często nazywa się je studiami wyższymi zawodowymi. Uzupełnieniem licencjatów są studia magisterskie. Z reguły trwają dwa lata a ich zwieńczeniem jest przygotowanie i obrona pracy dyplomowej – magisterskiej. Obrona pracy to ostatni egzamin na studiach – po niej absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra.
Studia pierwszego i drugiego stopnia realizowane są również jako jednolite pięcioletnie studia magisterskie. Wyjątkiem są studia lekarskie i weterynaryjne – są dłuższe i nie dzieli się ich na licencjat i magisterskie uzupełniające.
Dla osób wiążących swoją przyszłość zawodową z pracą na uczelni lub pracą badawczą w instytucjach naukowych organizuje się studia na trzecim, najwyższym stopniu. Są to studia doktoranckie. Ich długość zależy od stopnia trudności badań naukowych przeprowadzanych samodzielnie przez doktorantów – może to być minimum dwa a maksimum cztery lata. Doktoranci na koniec studiów piszą rozprawę naukową a następnie bronią jej. Praca doktorska obroniona to podstawa do nadania doktorantowi tytułu naukowego doktora.

Dla wszystkich, którzy pragną zmienić stanowisko a nawet zawód albo po prostu poszerzyć swoje horyzonty naukowe organizuje się na warszawskich uczelniach studia podyplomowe. Studia podyplomowe nie podnoszą stopnia wykształcenia, ale budują nowy warsztat zawodowy absolwenta. W Warszawie otwiera się w każdej uczelni kilkaset różnych kierunków studiów podyplomowych realizowanych w formie niestacjonarnej.

http://www.sebby.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here