Zapewne każdy z nas jest przekonany o tym, że finanse, to zjawiska i procesy związane z gromadzeniem zasobów pieniężnych. Ale nie tylko, są one również związane z ich wydatkowaniem. Tak więc można stwierdzić, że finanse są związane z gospodarką rynkową, która ma charakter pieniężny. Różne podmioty występują w tych zjawiskach pieniężnych. Można wyodrębnić tak ważne ogniwa całego systemu finansowego. Zaliczamy do niego chociażby państwo i samochody terytorialne. Również podmioty gospodarcze i banki. W ich skład wchodzą także instytucje ubezpieczeniowe i gospodarstwa domowe. Wyróżniamy finanse publiczne i prywatne. I na przykład finanse publiczne obejmują finanse państwa, ubezpieczenia społeczne i inne związki publiczno prawne. A przychody tego ogniwa pochodzą z podatków, opłat i innych płatności o charakterze przymusowym. Jednak finanse prywatne gromadzone są i wydatkowane zgodnie z potrzebami indywidualnymi. I są one tworzone dla realizacji celów. Tak więc jest kilka rodzajów finansów, w skład których zaliczamy różne wydatki, jak i przychody, poza tym różnią się oni metodami działania.

http://www.akcjakredyt.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here