EBP, czy też Europejski Bank Centralny, pełni obecnie rolę centralnego banku całej Unii Europejskiej i odgrywa istotną rolę jeżeli chodzi o walutę euro, odpowiada bowiem za jej emisję. Siedziba założonego w 1998 roku Europejskiego Banku Centralnego, mieści się we Frankfurcie nad Menem. Najogólniej można powiedzieć, że EBP posiada pod sobą banki centralne poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej i będzie odpowiadał za nadzór oraz kontrolę systemów bankowych w każdym z nich.W celu prowadzenia wspomnianego przed chwilą nadzoru w sposób sprawny, wszystkie banki centralne, w tym i Narodowy Bank Polski, zrzeszone są w Europejskim Systemie Banków Centralnych – na chwilę obecną liczy on sobie dwudziestu siedmiu członków. W odniesieniu do strefy monetarnej euro, EBC, będzie prowadził dokładnie taką samą politykę jak inne banki centralne i odgrywał dokładnie takie same albo przynajmniej zbliżone funkcje, szczególnie jeżeli chodzi o kontrolę, emisję, ustalanie stóp procentowych, progów inflacyjnych i tym podobnych.

http://www.cwanywilk.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here