Euteltracks jest to satelitarny system pozycjonowania oraz nadawania informacji dla branży transportowej. System ten pozwala na bezpieczne komunikowanie się centrali spedycyjnych z ich pojazdami. W ten sposób można precyzyjnie określić pozycję samochodu oraz przekazać kierowcy komunikaty np. związane z utrudnieniami na drogach czy granicach. Euteltracks pozwala na korzystanie z wielu usług dodatkowych np. planowanie tras przejazdu oraz rozmieszczania ładunków, monitorowanie bezpieczeństwa w trakcie przewozu towarów i usług, zarządzanie zasobami ludzkimi i optymalizację kosztów związanych z paliwem. Dodatkową korzyścią systemu jest możliwość bieżącego kontrolowania czasu pracy kierowców oraz informowanie ich o utrudnieniach związanych z transportem. System Euteltraks pozwala na: – transmisję danych w czasie rzeczywistym, – pozycjonowanie pojazdów, – przekazywanie komunikatów na terenie całej Europy bez konieczności zastosowania raomingu, – gromadzenie i wymiana danych z samochodów, – alarmowanie kierowców, – inne usługi dodatkowe. Obecnie w Europie jest około 35 tys. terminali Euteltracks.

http://www.autopasje.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here