Tyle, ile jest osób, które chcą pracować, tyle różnych motywacji można by wymienić. Jest jednak pewien zestaw w miarę uniwersalnych motywów, które świadczą o tym, jak ważna jest dla nas praca. W czołówce tej piramidy motywacyjnej możemy na pewno umieścić motywy ekonomiczne, związane z zarabianiem pieniędzy, które są potrzebne, do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, w którym pieniądz posiada wysoką wartość nabywczą. Praca dla innych jest możliwością rozwijania swoich pasji i samorealizacji, co także jest pięknym motywem skłaniającym wiele osób, do jej wykonywania. Dzięki temu, ze praca wiąże się z kontaktem z innymi ludźmi, to także może być motywem, który sprawia, że ludzie chcą pracować. Chęć obcowania z drugim człowiekiem jest w przypadku wielu osób bardzo silna, a wychodzenie do pracy pozwala na zaspokojenie tej potrzeby. Uniwersalnymi motywami, skłaniającymi ludzi do podejmowania pracy jest również swego rodzaju niezależność, rozpoczęcie życia na własny rachunek i usamodzielnienie się, a także założenie swojej rodziny.

http://www.copymedia.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here